Przyjaciołom Sary :)

Dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym koncercie. Wspólnie dla Sary wyśpiewaliśmy 3101,50 zł.

Radość z muzykowania jest pełniejsza im większe są wasze serca.

Sara01